Práce s talenty

Výzkumný projekt společnosti DAP Services, a.s., zaměřený na podporu práce s talenty ve smyslu vyhlášky 73/2005 Sb.

Základní informace o projektu:

Projekt probíhá v úzké součinnosti s katedrou společenských věd Vysoké školy báňské, technické univerzity (viz detaily projektu níže).

Základní aktivity projektu:

 • příprava slovního modulu pro podporu identifikace talentu
 • příprava základního výstupu, který bude určen zejména pro podporu práce odborných pracovišť
 • snímání základní skupiny respondentů pro výzkum a stanovení dalšího postupu (referenční skupina má zatím přes 430 osob)
 • příprava další / finální verze slovního modulu
 • příprava výstupu, který bude sloužit nejen pro práci odborných pracovišť, ale také učitelům

Základní informace o projektu PODPORA VZDĚLÁVÁNÍ NADANÝCH ŽÁKŮ

Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadané žáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami (webové stránky projektu zde: http://old.vsb.cz/katedry/711/vyzkum/ProjektOPVK

Realizátor projektu PODPORA VZDĚLÁVÁNÍ NADANÝCH ŽÁKŮ:

VŠB-TU Ostrava, katedra společenských věd

Dr. Malého 17, Moravská Ostrava 70100

Telefon: +420 597 321 745

Vedoucí katedry: Doc. Mgr. Tomáš Hauer, Dr.

Manažer projektu: Ing. Jiří Žebrák

Období realizace: 2009 -2012

Partner projektu:

Slezská diakonie, Na Nivách 7, Český Těšín 73701

Tel.: +420 558 764 333

http://www.slezskadiakonie.cz

Odborné poradenství:

Ostravská univerzita

Pedagogicko-psychologické poradny

Univerzita Palackého Olomouc

Klíčové aktivity projektu PODPORA VZDĚLÁVÁNÍ NADANÝCH ŽÁKŮ:

 1. Příprava lektorů pro specifické potřeby školení pedagogů
 2. Zpracování autorských materiálů pro vzdělávací aktivity pedagogů specialistů
 3. Realizace vzdělávacích aktivit - workshopů, seminářů
 4. Asistenční činnost, individuální koučování nadaných žáků SŠ
 5. Pilotní ověření, evaluace dosažených výsledků po každém školním roce

Cílové skupiny projektu PODPORA VZDĚLÁVÁNÍ NADANÝCH ŽÁKŮ:

 1. Žáci SŠ mimořádně nadaní podle Vyhlášky č. 73/2005 Sb.
 2. Žáci se zdravotním postižením, Specifickými poruchami učení
 3. Rodiče těchto žáků
 4. Pedagogičtí pracovníci škol pečující o tyto žáky
 5. Pracovníci organizací působících v oblasti asistenčních služeb
Manuál k výstupu:

Manuál nalezente ke stažení zde http://barvyskoly.cz/sites/barvyskoly.cz/soubory/manual_0.pdf.